صفحه اصلی

آبیاری سنتی یا آبیاری جدید؟

شاید این سوال برای خیلی ها پیش بیاید که اصلا دلایل استفاده از سیستم های آبیاری چه می باشد. اصلا روش های آبیاری سنتی مگر چه اشکالاتی دارد که سیستم های پیشرفته آبیاری ابداع و توسعه یافته اند. در این مقاله سعی می کنیم به طور مختصر به مهمترین دلایل اشاره کنیم.